Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0024-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/557
Наименование: Детството не се повтаря
Бенефициент: Сдружение "Общинско училищно настоятелство - Габрово"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 19.06.2008
Дата на приключване: 01.01.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: Създаване на условия за пълноценно използване на свободното време на учениците в община Габрово за физическо, интелектуално, личностно развитие и социална интеграция чрез конкретните дейности в клубните форми на работа
Дейности: 1.*Пресконференции
2. Месечни заседания на проектния съвет.
3.* Сформиране на клубове по спортно ориентиране, художествена фотография и работа с дърво и повет. Планиране
4. Сформиране на клуб “Бъдеще” на младия лидер. Планиране. Лидерски съвети.
5. Разработване на дейностна карта
6.*Издаване на информационен бюлетин
7.* Дейности на клубните форми
8. *Обявяване на тематични конкурси за стихотворения, разкази, есе
9.*Обявяване на тематични конкурси, рисунка.
10.* Обявяване на тематиката на фотоконкурсите
11. Състезание “С татко за риба”
12.* Журиране на литературните творби, подреждане и откриване на изложбата.
13.* състезания по спортно ориентиране
14.* Журиране на изработените предмети от дърво и повет. Изложба.
15.* Журиране, подреждане и откриване на тематичните фотоизложби.
16. Разработване на календар за летен отдих на основата на проучване.
17.* Подготовка на “Сървайвър” експедиция “Балкан” и “Люляци”
18.* “Сървайвър”, експедиция “Балкан” и “Люляци”
19.* Изпълнение на календара за летния отдих
20.* Колопоходи с татко и мама.
21. Обявяване на конкурс за изработване на сурвакници
22. Журиране, подреждане на изложба от сурвакници.
25. Рисувам с мама на асфалт
26. Състезание с велосипеди с татко и мама.
27. подготовка на двудневния поход до местността Узана
28. Двудневен поход до местността Узана.
29. Анализ на детските творби – стихове, рисунки, фотоси
30. Подготовка на сборник “Детство мое”
31. Издаване на сборника
32. Подготовка на разширена пресконференция за отчитане на проекта
33. PR – вестник “Габрово днес”, Габрово кабел и други медии
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 32 000 BGN
Общ бюджет: 27 707 BGN
БФП: 27 707 BGN
Общо изплатени средства: 27 705 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 27 707 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 6 400 BGN
2009 19 282 BGN
2010 2 023 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
27 705 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 23 551 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 5 440 BGN
2009 16 390 BGN
2010 1 720 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
23 549 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 156 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 960 BGN
2009 2 892 BGN
2010 304 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 156 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз