Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0014-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/554
Наименование: "Моето училище - моята изява"
Бенефициент: Община Габрово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 17.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: Създаването на условия за развитие на потенциала на всяка дете, за осигуряване на възможности за физическо, интелектуално и личностно развитие, пълна социална интеграция и последваща професионална реализация.
Дейности: 1.Изпълнение на дейност 1 Организиране на начална среща по проекта с партньорите и медиите
2.Изпълнение на дейност 2 Изготвяне на инструментариум за подпомагане административната дейност
3.Изпълнение на дейност 3 Текущо отчитане и мониторинг
4.Подготовка за дейност 4 организиране на спортни клубове
5.Изпълнение на дейност 5 Сформиране на клубен съвет
6.Изпълнение на дейност 6 Изготвяне на клубна програма
7. Изпълнение на дейност 7 Провеждане на занятия на спортните клубове
8.*Изпълнение на дейност 8 Провеждане на състезание по щафетни / подвижни/ игри
9.Изпълнение на дейност 9 провеждане на състезание с колелета
10.*Изпълнение на дейност 10 провеждане на еко-туристически поход
11.Подготовка за дейност 11 организиране на арт – ателиета
12.Изпълнение на дейност 12 Сформиране на клубен съвет
13.Изпълнение на дейност 13 Изработване на клубна програма
11.1.Изпълнение на дейност 11 Провеждане на занимания на арт – ателиетата
14.Изпълнение на дейност 14 Изработване на мисия, визия и отличителен знак /герб/
15.*Изпълнение на дейност 15 провеждане на изложба с конкурс за рисунка и фотография
16.Изпълнение на дейност 16 Сформиране на клуб „Голям приятел”
17.Изпълнение на дейност 17 Изработване на клубна програма – „Голям приятел”
18.Изпълнение на дейност 18 занятия на клуб „Голям приятел”
19.Изпълнение на дейност 19 Пресконференция за публично представяне на донора
20.*Изпълнение на дейност 20 поместване на информациоя популяризираща дейностите и инициативите
21.Изпълнение на дейност 21 Изработване на информационни табла за дейностите
22.*Изпълнение на дейност 22 Издаване и разпространение на флаери
23.Изпълнение на дейност 23 Организиране на междинна конференция по проекта
24.*Изпълнение на дейност 24 Участие в ТВ репортаж
25.Изпълнение на дейност 25 Организиране на финална среща по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 44 800 BGN
Общ бюджет: 44 508 BGN
БФП: 44 508 BGN
Общо изплатени средства: 44 507 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 44 508 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 8 960 BGN
2009 35 547 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
44 507 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 37 832 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 7 616 BGN
2009 30 215 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
37 831 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 676 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 344 BGN
2009 5 332 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 676 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз