Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0112-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/548
Наименование: Възможности за Учене и Интеграция (ВУИ)
Бенефициент: Възпитателно училище-интернат "Н.Й.Вапцаров" гр.Завет
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 02.07.2008
Дата на приключване: 31.12.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Разград
                    Завет
Описание
Описание на проекта: Създаване на условия за физическото, интелектуалното и личностово развитие на 125 децата от ВУИ „Н.Й.Вапцаров” гр.Завет, ВУИ “Св.Св.Кирил е Методий” в с. Керека, ВУИ гр. Ракитово и , ВУИ с.Динево чрез разнообразяване и разширяване на
Дейности: 1.дейност 1 Сформиране на екипа за организация и управление на проекта
2.дейност 2 Разработване на общ работен проектен план и система за вътрешен контрол и мониторинг
3.дейност 3 Създаване на мрежа за сътрудничество на местно ниво
4.Изпълнение на дейност 4 Сформирани групи по интереси от децата във ВУИ, предвид заложените в проекта инициативи
5.*дейност 5 Развиване на ателие по приложни изкуства
6. Изпълнение на дейност 6 Спортни занимания в спортни отбори
7. Изпълнение на дейност 7 Провеждане на семинар на тема "Млад съдия"
8. Подготовка на дейност 8 Провеждане на Национална спортна спартакиада
9.Изпълнение на дейност 9 Провеждане на обучителен курс сред природата
10.* Изпълнение на дейност 10 Работа с родители
11.* Изпълнение на дейност 11 Информационни кампании
12.* Подготовка на дейност 12 Мониторинг и оценка
12.Изпълнение на дейност 12 Изготвяне на мониторингов доклад
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 17 973 BGN
Общ бюджет: 16 019 BGN
БФП: 16 019 BGN
Общо изплатени средства: 16 019 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 16 019 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 3 580 BGN
2009 9 310 BGN
2010 3 129 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
16 019 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 13 616 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 3 043 BGN
2009 7 913 BGN
2010 2 659 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 616 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 403 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 537 BGN
2009 1 397 BGN
2010 469 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 403 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз