Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-4.0.01-0072-C0001
Номер на проект: TA-2011-VO-70
Наименование: "Повишаване на капацитета на дирекция "Вътрешен одит" чрез обучения в страната и чужбина"
Бенефициент: Министерство на околната среда и водите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 28.04.2011
Начална дата: 12.05.2011
Дата на приключване: 30.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на професионалната квалификация на дирекция "Вътрешен одит" в МОСВ
Дейности: ---
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 188 600 BGN
Общ бюджет: 89 969 BGN
БФП: 89 969 BGN
Общо изплатени средства: 89 969 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 89 969 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 19 401 BGN
2012 70 568 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
89 969 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 76 474 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 16 491 BGN
2012 59 983 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
76 474 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 495 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 2 910 BGN
2012 10 585 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 495 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз