Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0021-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/531
Наименование: Изграждане на WEB-базиран ученически информационен център
Бенефициент: 26 Средно общообразователно училище "Йордан Йовков" - София
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 02.07.2008
Дата на приключване: 31.12.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Създаване на ефективна среда за развитие на потенциала на учениците от 26 СОУ “Й. Йовков” чрез използване на съвременни информационни и комуникационни технологии и пълноценното им адаптиране към високотехнологичните изисквания на ЕС.
Дейности: 1.Техническо обезпечаване на WEB-базиран ученически информацио-нен център
2. Реконструкция на сайта на училището
3.Конкурс за лого
4.* Сформиране и обучение на екипи по модули
5.* Сформиране и работа със сборни екипи по рубрики: Справочник на училището, Помагало за ученика, Азбука на оцеляването, Новини, Знания за ЕС, Млади таланти
6. Учебно-изследователски пътувания
7. Публикуване в сайта на изработените от екипите мултимедийни продукти
8.* Сформиране и работа с екипи по рубрики: Екология, Туристически гид, Спорт, Свободно време, За тийнейджъри, Училище за родители
9.* Изготвяне и разпростране-ние на инструкционна карта за родители
10.* Въвеждане на виртуално деловодство
11. Телевизионни и радиопредава-ния онлайн
12. Заключителна конференция
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 48 860 BGN
Общ бюджет: 17 241 BGN
БФП: 17 241 BGN
Общо изплатени средства: 17 238 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 17 241 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 9 700 BGN
2009 9 850 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 2 312 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
17 238 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 14 654 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 8 245 BGN
2009 8 373 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 1 965 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 652 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 586 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 455 BGN
2009 1 478 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 347 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 586 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз