Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0222-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/516
Наименование: “История и традиции на Лясковец за европейско бъдеще”
Бенефициент: Община Лясковец
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 19.06.2008
Дата на приключване: 01.10.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Лясковец
Описание
Описание на проекта: Да спомогне и насърчи разширяването и обогатяването на извънкласните и извънучилищни дейности в контекста на развитие на творческия потенциал на младите хора, осмисляне на свободното им време и подобряване привлекателността на образователната институция.
Дейности: дейност 1 Начална работна среща на екипа за управление - подготовка и изпълнение
дейност 2 Представяне на идеята на проекта сред учениците от училищата-партньори - подготовка и изпълнение
дейност 3 Проучване интересите на учениците и сформиране на клубове по интереси - подготовка и изпълнение
дейност 4 Подбор на преподаватели за работа с групите - подготовка и изпълнение
дейност 5 Осигуряване на материално-техническата база за работа на групите - подготовка и изпълнение
дейност 6 Организация и осъществяване на заниманията в работните групи - подготовка и изпълнение
дейност 7 * Срещи-дискусии с участието на членове на работните групи - подготовка и изпълнение
дейност 8 Общинска ученическа конференция на тема: "Гордеем се с миналото - живеем за бъдещето" - подготовка и изпълнение
дейност 9 Хепънинг на открито под наслов "Моят град - история и съвременност" - подготовка и изпълнение
дейност 10 Информационна кампания - подготовка и изпълнение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 27 720 BGN
Общ бюджет: 22 794 BGN
БФП: 22 794 BGN
Общо изплатени средства: 22 766 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 22 794 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 5 544 BGN
2009 0 BGN
2010 17 222 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 766 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 19 375 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 4 712 BGN
2009 0 BGN
2010 14 639 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
19 351 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 419 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 832 BGN
2009 0 BGN
2010 2 583 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 415 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз