Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-4.0.01-0075-C0001
Номер на проект: TA-2011-KPOS-PPIP-73
Наименование: "Изпълнение на дейности от Комуникационния план на ОП "Околна среда 2007-2013 г."
Бенефициент: Министерство на околната среда и водите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 26.04.2011
Начална дата: 05.05.2011
Дата на приключване: 31.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: подобряване изпълнението на ОПОС чрез нейното популяризиране
Дейности: ---
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Дарик радио" АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 307 390 BGN
Общ бюджет: 246 032 BGN
БФП: 246 032 BGN
Общо изплатени средства: 286 592 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 246 032 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 95 605 BGN
2012 190 987 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
286 592 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 209 127 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 81 264 BGN
2012 162 339 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
243 603 BGN
В т.ч. Национално финансиране 36 905 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 14 341 BGN
2012 28 648 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
42 989 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз