Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0256-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/515
Наименование: Създаване и развитие на ученически центрове за организиране на извънучилищни дейности и програми за развитието на учениците като успешни личности
Бенефициент: Частна профилирана гимназия “Образователни технологии”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 08.07.2008
Дата на приключване: 01.10.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Създаване на условия за развитие на децата като успешни личности /за физическо, здравно, интелектуално и личностно развитие, социална интеграция и професионалн реализация/
Дейности: 1.Провеждане на семинар "Личностно развитие - принципи и управление" - 1 ден (подготовка).
1.Провеждане на семинар "Личностно развитие - принципи и управление" - 1 ден.
2. Семинар "Управление на взаимоотношенията" - 1 ден.
3. Семинар "Комуникационни умения и управление на конфликти - усвояване на умения за общуване и овладяване езика на тялото" - 1 ден.
4. Семинар "Развитие на творческия потенциал, откриване на силни качества и стимулиране на тяхното развитие, изграждане на лидерски умения" - 1 ден.
5. Семинар "Как да учим и разбираме себе си по-добре - техника за учене и организация на времето" - 1 ден.
6. Кратък курс за придобиване на знания и умения по информационни и комуникационни технологии (подготовка).
6. Кратък курс за придобиване на знания и умения по информационни и комуникационни технологии.
7. Курс по фотография (подготовка).
7.* Курс по фотография.
8.Тиймбилдинг и фотоваканция (подготовка).
8.* Тиймбилдинг и фотоваканция.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 47 504 BGN
Общ бюджет: 42 453 BGN
БФП: 42 453 BGN
Общо изплатени средства: 42 453 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 42 453 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 9 501 BGN
2009 16 272 BGN
2010 16 680 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
42 453 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 36 085 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 8 076 BGN
2009 13 831 BGN
2010 14 178 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
36 085 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 368 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 425 BGN
2009 2 441 BGN
2010 2 502 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 368 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз