Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0121-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/495
Наименование: Извънкласните дейности - инициатива, участие, отговорност
Бенефициент: Професионална гимназия по туризъм "Никола Йонков Вапцаров"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 19.06.2008
Дата на приключване: 30.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Кюстендил
Описание
Описание на проекта: Да се създаде устойчив и работещ модел на учене през целия живот, чрез създаване, разширяване и развитие на извънкласни форми на обучение за развитие на потенциала на всяко дете.
Дейности: 1*.Подготовка на дейност 1 Пресконференции и информационна кампания
2.Подготовка на дейност 2 Установяване на система за управление на проекта
2.Изпълнение на дейност 2 Установяване на система за управление на проекта
3.Изпълнение на дейност 3 Администриране, мониторинг и отчети на проекта
4.Изпълнение на дейност 4 Отразяване на дейностите по проекта в медиите
5.Подготовка на дейност 5 Подбор на ръководители на клубовете по интереси.
5.Изпълнение на дейност 5 Подбор на ръководители на клубовете по интереси.
6.Подготовка на дейност 6 Провеждане на занятията в клубовете по интереси
6.Изпълнение на дейност 6 Провеждане на занятията в клубовете по интереси
7.Подготовка на дейност 7 Провеждане на информационно-дискусионен семинар
7.Изпълнение на дейност 7 Провеждане на информационно-дискусионен семинар
8.Подготовка на дейност 8 Организиране патронния празник на училището с участието на учениците от клубовете по интереси
8.Изпълнение на дейност 8 Организиране патронния празник на училището с участието на учениците от клубовете по интереси
9.Подготовка на дейност 9 Изработване, публикуване и разпространение на информационна книжка
9.Изпълнение на дейност 9 Изработване, публикуване и разпространение на информационна книжка
10.Подготовка на дейност 10 Мултиплициране на резултатите от проекта
10.Изпълнение на дейност 10 Мултиплициране на резултатите от проекта
Партньори
Партньори:
Сдружение “Съвет по туризъм – Кюстендил”
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 48 520 BGN
Общ бюджет: 47 463 BGN
БФП: 47 463 BGN
Общо изплатени средства: 47 463 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 47 463 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 9 704 BGN
2009 28 871 BGN
2010 8 887 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
47 463 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 40 343 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 8 248 BGN
2009 24 541 BGN
2010 7 554 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
40 343 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 119 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 456 BGN
2009 4 331 BGN
2010 1 333 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 119 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз