Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.08-0017-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-08/2010/004-07
Наименование: Ремонт, реконструкция, обновяване и оптимизиране на сградния фонд на МБАЛ, д-р Стамен Илиев АД, Монтана
Бенефициент: Министерство на здравеопазването
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2011
Начална дата: 28.03.2011
Дата на приключване: 28.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Монтана
Описание
Описание на проекта: Да се подобри и модернизира здравната инфраструктура на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев”, чрез въвеждане в експлоатация на медицинско оборудване за прилагане на високотехнологични болнични дейности по отношение на диагностиката и лечението на злокачествени заболявания. С постигането на тази цел болницата ще се утвърди като водещ лечебен център в област Монтана и СЗПР .
Дейности: дейност 7 Доставка на оборудване обезпечаващо дейността на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД дейност 7 Доставка на оборудване обезпечаващо дейността на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД
Изпълнение на дейност 5 Извършване на авторски надзор Изпълнение на дейност 5 Извършване на авторски надзор
Изпълнение на дейност 3 Извършване на Строително – ремонтни дейности Изпълнение на дейност 3 Извършване на Строително – ремонтни дейности
Подготовка на дейност 2 Подготовка на тръжна документация и провеждане на процедури за обществени поръчки (доставка на оборудване, изпълнение на СМР, изпълнение на независим строителен и авторски надзор; дейности публичност и независим одит) Подготовка на дейност 2 Подготовка на тръжна документация и провеждане на процедури за обществени поръчки (доставка на оборудване, изпълнение на СМР, изпълнение на независим строителен и авторски надзор; дейности публичност и независим одит)
Изпълнение на дейност 8 Информация и публичност Изпълнение на дейност 8 Информация и публичност
Изпълнение на дейност 1 Провеждане на срещи на екипа по проекта Изпълнение на дейност 1 Провеждане на срещи на екипа по проекта
Изпълнение на дейност 9 Независим финансов одит по проекта Изпълнение на дейност 9 Независим финансов одит по проекта
Изпълнение на дейност 6 Доставка на специализирано медицинско оборудване за МБАЛ «Д-р Стамен Илиев» АД Изпълнение на дейност 6 Доставка на специализирано медицинско оборудване за МБАЛ «Д-р Стамен Илиев» АД
Изпълнение на дейност 4 Извършване на независим строителен и авторски надзор Изпълнение на дейност 4 Извършване на независим строителен и авторски надзор
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 8 528 375 BGN
Общ бюджет: 6 197 311 BGN
БФП: 6 154 764 BGN
Общо изплатени средства: 6 140 559 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 6 154 764 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 636 971 BGN
2014 3 477 542 BGN
2015 26 046 BGN
6 140 559 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 5 231 549 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 241 425 BGN
2014 2 955 911 BGN
2015 22 139 BGN
5 219 475 BGN
В т.ч. Национално финансиране 923 215 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 395 546 BGN
2014 521 631 BGN
2015 3 907 BGN
921 084 BGN
Финансиране от бенефициента 75 940 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Пациенти, облагодетелствани от подобрена здравна инфраструктура
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 3 Подобрена инфраструктура на здравеопазването
Индикатор 4 (Д) ??#Модернизирано медицинско оборудване
Индикатор 5 (Д) <<,,.***Създадени нови работни места - постоянни
Индикатор 6 (Д) ^^$++--Общ брой население, облагодетелствано от обновяване на сградите на държавни лечебни и здравни заведения


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз