Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.08-0016-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-08/2010/002-07
Наименование: Ремонт, оборудване и модернизиране на УМБАЛ д-р Георги Странски, гр.Плевен
Бенефициент: Министерство на здравеопазването
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2011
Начална дата: 28.03.2011
Дата на приключване: 28.01.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Плевен
Описание
Описание на проекта: Основната цел на настоящото проектно предложение е: Да се подобри и модернизира здравната инфраструктура на УМБАЛ «Д-р Георги Странски» ЕАД, гр. Плевен, чрез въвеждане в експлоатация на медицинско оборудване за прилагане на високотехнологични болнични дейности за диагностика и лечение на злокачествени заболявания.
Дейности: дейност 6 Доставка на специализирано медицинско оборудване за УМБАЛ”Д-р Георги Странски” ЕАД
дейност 4 Извършване на независим строителен надзор
дейност 7 Информация и публичност
дейност 2 Подготовка на тръжна документация и провеждане на процедури за обществени поръчки (доставка на оборудване, изпълнение на СМР, изпълнение на независим строителен и авторски надзор; дейности публичност и независим одит)
дейност 5 Извършване на авторски надзор
дейност 3 Строително-ремонтните дейности
дейност 8 Независим финансов одит по проекта
дейност 1 Урганизация и управление на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 14 629 445 BGN
Общ бюджет: 14 314 848 BGN
БФП: 14 287 867 BGN
Общо изплатени средства: 11 026 039 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 14 287 867 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 270 871 BGN
2014 2 423 194 BGN
2015 6 331 975 BGN
11 026 039 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 12 144 687 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 930 240 BGN
2014 2 059 715 BGN
2015 5 382 179 BGN
9 372 133 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 143 180 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 340 631 BGN
2014 363 479 BGN
2015 949 796 BGN
1 653 906 BGN
Финансиране от бенефициента 219 287 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Пациенти, облагодетелствани от подобрена здравна инфраструктура
Индикатор 2 Подобрена инфраструктура на здравеопазването
Индикатор 3 (Д) %)<<Оборудване с медицинска апаратура
Индикатор 4 (Д) ..оВ$$Създадени нови работни места - постоянни
Индикатор 5 (Д) СС++%%Създадени нови работни места - временни
Индикатор 6 (Д) нн%2@@Общ брой население, облагодетелствано от обновените сгради на здравни институции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз