Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-1.1.01-0007-C0001
Номер на проект: 0048-ЦКЗ-1.1
Наименование: Подпомагане на дейността и допълнително засилване на административния капацитет на Централното координационно звено чрез назначаването на сътрудници по управление на европейски проекти и програми
Бенефициент: Администрация на Министерски съвет
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2011
Начална дата: 09.03.2011
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подпомагане на дейността и допълнително засилване на административния капацитет на Централното координационно звено чрез назначаването на сътрудници по управление на европейски проекти и програми
Дейности: Дейност 1 Назначаването на сътрудници по управление на европейски проекти и програми Дейност 1 Назначаването на сътрудници по управление на европейски проекти и програми Описание на дейността: По дейност 1 ще бъдат назначени 5 главни сътрудника и 3 старши сътрудника по управление на европейски проекти и програми, като в рамките на проекта ще бъдат покрити разходите за работни заплати и осигуровки на новоназначените служители. (3 242 лв. общ разход месечно за старши сътрудник и 3 362 лв. месечно общ разход за главен сътрудник ).
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 284 332 BGN
Общ бюджет: 1 123 795 BGN
БФП: 1 123 795 BGN
Общо изплатени средства: 944 724 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 123 795 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 49 368 BGN
2012 176 481 BGN
2013 256 559 BGN
2014 127 983 BGN
2015 334 334 BGN
944 724 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 955 226 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 41 963 BGN
2012 150 009 BGN
2013 218 075 BGN
2014 108 785 BGN
2015 284 184 BGN
803 016 BGN
В т.ч. Национално финансиране 168 569 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 7 405 BGN
2012 26 472 BGN
2013 38 484 BGN
2014 19 197 BGN
2015 50 150 BGN
141 709 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намалено текучество на персонала на бенефициентите за година
Индикатор 2 (Д) Брой наети технически сътрудници
Индикатор 3 Минимален срок на трудово правоотношение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз