Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.01-0050-C0001
Номер на проект: РД-02-14-663/29.03.2011
Наименование: Оказване на Техническа подкрепа на УО на ОП „Регионално развитие”, за управление и изпълнение на ОПРР, чрез избор на външни специалисти
Бенефициент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.03.2011
Начална дата: 29.03.2011
Дата на приключване: 29.02.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Укрепване и повишаване на административния капацитет на УО за узпешно управление, изпълнение и осигуряване нависока степен на усвояване на средствата от ОПРР чрез подбор и назначаване на сътрудници, подпомагащи дейността и осигуряващи правилното управление, изпълнение, наблюдение, оценка и контрол на ОПРР
Дейности: Дейност 3: Дейности по информация и публичност
Под-дейност 2.1: Разработване на методология за избор на външни специалисти:
Дейност 4: Приключване и отчитане на проекта
Под-дейност 2.2: Провеждане на конкурс, съгласно методологията за избор на външни специалисти:
Под-дейност 2.3: Обезпечаване работата на външните специалисти, осигуряващи техническа подкрепа на УО в процесите на управление и изпълнение на ОПРР
Дейност 1: Организация и управление на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 378 250 BGN
Общ бюджет: 364 848 BGN
БФП: 364 848 BGN
Общо изплатени средства: 358 055 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 364 848 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 5 522 BGN
2012 32 255 BGN
2013 75 554 BGN
2014 83 652 BGN
2015 161 072 BGN
358 055 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 310 121 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 4 694 BGN
2012 27 416 BGN
2013 64 221 BGN
2014 71 104 BGN
2015 136 911 BGN
304 347 BGN
В т.ч. Национално финансиране 54 727 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 828 BGN
2012 4 838 BGN
2013 11 333 BGN
2014 12 548 BGN
2015 24 161 BGN
53 708 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 техническа подкрепа, консултации и др.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз