Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.07-0068-C0001
Номер на проект: 2ТМГ-02-3
Наименование: Технологична иновация в производството на PVC и технически профили
Бенефициент: "ПРОФИЛИНК" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 02.02.2011
Начална дата: 11.03.2011
Дата на приключване: 11.05.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Основната цел на настоящия проект е постигането на технологична модернизация и укрепване конкурентоспособността на „Профилинк” ООД чрез внедряване на ново технологично оборудване за производство на PVC и технически профили по напълно иновативна за България технология чрез влагането на рециклирани материали в самото производство.
Дейности: Дейност 1 Провеждане на тръжна процедура за избор на доставчици
Дейност 2 Закупуване и доставка на технологичното оборудване
Дейност 3 Инсталиране и пускане в експлоатация на новото технологично оборудване
Дейност 4 Информационно обезпечаване и визуализация на проекта
Дейност 5 Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 999 973 BGN
Общ бюджет: 7 997 353 BGN
БФП: 3 998 676 BGN
Общо изплатени средства: 3 998 672 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 998 676 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 782 332 BGN
2012 3 216 340 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 998 672 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 398 875 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 664 982 BGN
2012 2 733 889 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 398 871 BGN
В т.ч. Национално финансиране 599 801 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 117 350 BGN
2012 482 451 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
599 801 BGN
Финансиране от бенефициента 3 999 973 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Въведени нови технологии/продукти/услуги (брой)
Индикатор 4 Създадени нови работни места:вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти (брой)
Индикатор 6 Създадени инвестиции
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии (брой)
Индикатор 8 Въведени нови продукти..
Индикатор 9 Внедрено ново оборудване и машини
Индикатор 10 Внедрена иновативна технология за производство на PVC профили
Индикатор 11 Намаляване разходите за производство


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз