Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-4.0.01-0070-C0001
Номер на проект: TA-2011-VO-68
Наименование: „Осигуряване на средства на дирекция „Вътрешен одит” в МОСВ за командировки при извършване на одит и проверки на място на бенефициенти по проекти, финансирани по приоритетните оси на ОПОС 2007 – 2013 г."
Бенефициент: Министерство на околната среда и водите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 11.02.2011
Начална дата: 22.02.2011
Дата на приключване: 28.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: подобряване изпълнението на ОПОС
Дейности: ---
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 118 000 BGN
Общ бюджет: 33 360 BGN
БФП: 33 360 BGN
Общо изплатени средства: 33 360 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 33 360 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 30 054 BGN
2013 0 BGN
2014 3 306 BGN
2015 0 BGN
33 360 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 28 356 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 25 546 BGN
2013 0 BGN
2014 2 810 BGN
2015 0 BGN
28 356 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 004 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 508 BGN
2013 0 BGN
2014 496 BGN
2015 0 BGN
5 004 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз