Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0591-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Технологична модернизация в „Ирида МС” ООД”
Бенефициент: "АРХИДЕЯ БЪЛГАРИЯ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.05.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: 1. Повишаване на конкурентноспособност- та на българската икономика 2. Увеличаване на експорта
Дейности: Подготовка на дейност 1: Управление и отчитане изпълнението на проекта, визуализация и публичност
Изпълнение на дейност 1 Управление и отчитане изпълнението на проекта, визуализация и публичност
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнители/доставчици
Подготовка на дейност 3 Доставка на технологично оборудване
Изпълнение на дейност 3 Доставка на технологично оборудване
Подготовка и изпълнение на дейност 4 Одит и заверка на разходите по изпълнение на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Геос машини" ЕООД
„ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 450 039 BGN
Общ бюджет: 815 785 BGN
БФП: 407 892 BGN
Общо изплатени средства: 407 892 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 407 892 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 407 892 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
407 892 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 346 708 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 346 708 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
346 708 BGN
В т.ч. Национално финансиране 61 184 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 61 184 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
61 184 BGN
Финансиране от бенефициента 450 041 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 3 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 4 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 5 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 6 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 7 Сформиран екип за управление
Индикатор 8 Проведено текущо ръководство на подготовката и изпълнението на предвидените дейности.
Индикатор 9 Изготвени междинни и окончателни отчети по изпълнението на проекта.
Индикатор 10 Изпълнени дейности по визуализация на проекта
Индикатор 11 Проведени тръжни процедури
Индикатор 12 Сключени договори с доставчици /изпълнители
Индикатор 13 Доставени и въведени в експлоатация основно производствено оборудване
Индикатор 14 Въведени 8 нови технологии (технологични операции);
Индикатор 15 Намаляване на средната възраст на технологичното оборудване с 33%;
Индикатор 16 Извършени одит и заверка на разходите по изпълнението на проекта.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз