Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0593-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ЕФЕКТИВНО И КОНКУРЕНТНО ПРОИЗВОДСТВО ЧРЕЗ ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ
Бенефициент: "РУБЕЛЛА БЮТИ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.08.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Рудозем
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентоспособността на”Рубелла Бюти” АД в дългосрочен аспект чрез развитие на високо ефективно производство на богата гама висококачествени козметични продукти, което ще затвърди пазарните позиции на дружеството на вътрешните и международните пазари.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1. Сформиране на екип по проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 2. Провеждане на тръжна процедура за избор на доставчици на оборудване(ДМА)
Подготовка и изпълнение на Дейност 3. Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на закупеното оборудване (ДМА)
Подготовка и изпълнение на Дейност 4. Визуализация и популяризиране на дейностите по проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 5. Одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Булдес
"ЕВРОМАШИН" ООД
"АССА"ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 082 329 BGN
Общ бюджет: 1 962 959 BGN
БФП: 1 079 627 BGN
Общо изплатени средства: 1 079 627 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 079 627 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 079 627 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 079 627 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 917 683 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 917 683 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
917 683 BGN
В т.ч. Национално финансиране 161 944 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 161 944 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
161 944 BGN
Финансиране от бенефициента 885 542 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Сформиран екип
Индикатор 9 Изготвена и одобрена тръжна документация
Индикатор 10 Проведени тръжни процедури на открит избор
Индикатор 11 Сключени договори с доставчици на оборудване
Индикатор 12 Въведени в експлоатация дълготрайни материални активи
Индикатор 13 Въведени нови технологии
Индикатор 14 Въведени нови технологии.
Индикатор 15 Въведени нови продукти.
Индикатор 16 Обозначителни табели;
Индикатор 17 Стикери за визуализация
Индикатор 18 Предаден доклад за извършен одит


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз