Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0596-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „РАЗРАБОТВАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНА ОБЛАЧНА ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДОСТАВЯЩА ИНФОРМАЦИОННИ И ИЗЧИСЛИТЕЛНИ УСЛУГИ ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ"
Бенефициент: „Хемимонд” АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.08.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е повишаване на конкурентните предимства на „Хемимонд” АД на външния и вътрешния пазар посредством разработване и изграждане на уникална за Централна и Източна Европа високотехнологична облачна инфраструктура, предоставяща информационни и изчислителни услуги от ново поколение.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Провеждане на процедура за избор на доставчик на хардуер и софтуер
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Доставка на хардуер и софтуер
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Провеждане на процедура за избор на изпълнител на консултантски услуги по внедряване на новото технологично решение
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Предоставяне на консултантски услуги по внедряване на новото технологично решение
Подготовка и изпълнение на Дейност 5: Одит на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 6: Визуализация на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 631 070 BGN
Общ бюджет: 1 114 728 BGN
БФП: 613 101 BGN
Общо изплатени средства: 613 101 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 613 101 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 480 991 BGN
2013 132 110 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
613 101 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 521 136 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 408 842 BGN
2013 112 293 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
521 136 BGN
В т.ч. Национално финансиране 91 965 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 72 149 BGN
2013 19 816 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
91 965 BGN
Финансиране от бенефициента 516 330 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Проведена процедура за избор на доставчик на хардуер и софтуер
Индикатор 9 Доставена блейд инфраструктура по зададени характеристики
Индикатор 10 Доставена дискова подсистема по зададени характеристики
Индикатор 11 Доставени софтуерни лицензи по опис
Индикатор 12 Проведена процедура за избор изпълнител на консултантски услуги по внедряване на новото технологично решение
Индикатор 13 Предоставена консултантска услуга по внедряване на решението
Индикатор 14 Внедрени хардуерни и софтуерни компоненти на новото технологично решение
Индикатор 15 Сключен договор за одит
Индикатор 16 Подготвен одиторски доклад
Индикатор 17 Изработено и поставено временно информационно табло
Индикатор 18 Изработена постоянна обозначителна табела
Индикатор 19 въведени нови технологични решения
Индикатор 20 Въведени нови услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз