Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0352-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Повишаване на конкурентоспособността на "СТИВ" ЕООД чрез инвестиции в съвременнни технологии и оборудване"
Бенефициент: "СТИВ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.02.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Враца
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия чрез насърчаване на инвестиции в съвременни технологии и оборудване и предоставяне на достъп до професионални съвети и консултации, свързани с новите технологии, процеси, продукти и услуги.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност І Елемент "Инвестиции":
1. Провеждане на процедура за определяне на изпълнител/и
2. Сключване на договор/и с изпълнител/и. Администриране на договори за изпълнение
1. Визуализация на проекта
2. Одит на проекта
3. Техническо и финансово управление на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Тека" ООД
"Милениум" ЕООД
"ОДИТ НП" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 92 995 BGN
Общ бюджет: 124 125 BGN
БФП: 86 888 BGN
Общо изплатени средства: 86 888 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 86 888 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 86 888 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
86 888 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 73 854 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 73 854 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
73 854 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 033 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 13 033 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 033 BGN
Финансиране от бенефициента 39 855 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 6 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 7 Въведени нови технологии.
Индикатор 8 Въведени нови продукти.
Индикатор 9 Изработени и поставени временни информационни табели
Индикатор 10 Изработена и монтирана постоянна табела
Индикатор 11 Изработени и поставени стикери върху закупеното оборудване
Индикатор 12 Изработен одиторски доклад
Индикатор 13 Успешно реализиран проект на СТИВ ЕООД


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз