Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0350-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Технологично обновление за конкурентоспособност и развитие на "Металообработване и зъбопроизводство" АД"
Бенефициент: "Металообработване и зъбопроизводство" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.04.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Ботевград
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентоспособността на "Металообработване и зъбопроизводство" АД чрез пазарно ориентирано преструктуриране и технологично обновяване на производството, внедряване на нови крайни изделия и повишаване производителността и качеството на продукцията.
Дейности: Дейност 1: Доставка и пуск на ма-шини и оборудване
Дейност 2: Визуализация и разпрос-транение на информация за проекта
Дейност 3: Контрол на разходите и одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 292 000 BGN
Общ бюджет: 543 541 BGN
БФП: 271 761 BGN
Общо изплатени средства: 271 761 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 271 761 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 271 761 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
271 761 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 230 997 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 230 997 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
230 997 BGN
В т.ч. Национално финансиране 40 764 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 40 764 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
40 764 BGN
Финансиране от бенефициента 292 021 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 3 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 4 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване -Стругове
Индикатор 6 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване -Фрези
Индикатор 7 въведени нови технологии /продукти
Индикатор 8 създадени инвестиции за дейност 1
Индикатор 9 създадени инвестиции за дейност 2
Индикатор 10 Тираж на информ. дипляна
Индикатор 11 Изработка на популяризационна табела
Индикатор 12 Изработка на стикери
Индикатор 13 Одитирани инвестиционни проекти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз