Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0538-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Устойчиво развитие чрез технологична модернизация на производството на „ДЕККО” ЕООД
Бенефициент: "Декко" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.08.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Основна цел на „ДЕККО” ЕООД е чрез ефективно производство да повиши възможностите на предприятието за справяне с динамичните условия и конкурентния натиск на пазара на осветителни тела и системи на националния и европейски пазар, посредством инвестиционна подкрепа за технологична модернизация на производството.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Избор на доставчици
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на ново производствено оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Осигуряване на отчетност и одит на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Осигуряване на информираност и публичност
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ”
"Полимета-С" ООД
Веман ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 216 376 BGN
Общ бюджет: 342 440 BGN
БФП: 188 342 BGN
Общо изплатени средства: 188 342 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 188 342 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 188 342 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
188 342 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 160 091 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 160 091 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
160 091 BGN
В т.ч. Национално финансиране 28 251 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 28 251 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
28 251 BGN
Финансиране от бенефициента 177 035 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Успешно проведена тръжна процедура
Индикатор 9 Сключен Договор/и за доставка
Индикатор 10 Доставена и инсталирана Струг за шлифоване с CNC управление
Индикатор 11 Доставена и инсталирана Хидравлична абкант преса за огъване с CNC управление и инструменти
Индикатор 12 Доставена и инсталирана Хидравлична гилотина за рязане
Индикатор 13 Предадени финален технически и финансов доклад
Индикатор 14 Сключен договор за одит по проект
Индикатор 15 Доклад от одит
Индикатор 16 Обозначителна табела с визуализация
Индикатор 17 Стикери с визуализация по оборудването
Индикатор 18 Публикация на интернет страницата на компанията
Индикатор 19 Нарастване на общите приходи от продажби
Индикатор 20 Общо Процент от продукцията за износ
Индикатор 21 Увеличение на процента продукция за износ
Индикатор 22 Увеличаване на приходите от износ
Индикатор 23 въведени нови технологии
Индикатор 24 въведени нови продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз