Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0330-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Ефективност в производствения процес на „Акумпласт” АД
Бенефициент: "Акумпласт" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.02.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Добрич-град
Описание
Описание на проекта: "• - Разширяване на продуктовата гама – производство на пластмасови детайли с по голям тонаж ; • - Повишаване качеството на производство; • - Намаляване на неприсъщите за производството разходи; • - Намаляване на себестойността на продукцията; • - Повишаване конкурентоспособността на фирмата бенефициент.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 - Организационни дейности
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 - Провеждане на тръжни процедури за доставка на машини и съоръжения
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 - Закупуване и доставка на машина и съоръжения
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 - Монтаж и въвеждане в експлоатация на доставените ДМА
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 - Информационни дейности, публичност и одит на извършените разходи
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 446 748 BGN
Общ бюджет: 531 188 BGN
БФП: 313 401 BGN
Общо изплатени средства: 313 401 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 313 401 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 313 401 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
313 401 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 266 391 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 266 391 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
266 391 BGN
В т.ч. Национално финансиране 47 010 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 47 010 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
47 010 BGN
Финансиране от бенефициента 310 452 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Нови продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз