Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0305-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: «РИНКО-ИНТЕРИОР ЕООД-МОДЕРНА КОМПАНИЯ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ПАЗАР»
Бенефициент: "РИНКО-ИНТЕРИОР" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.11.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е да повиши конкурентоспособността на РИНКО-ИНТЕРИОР ЕООД като насърчи инвестициите във високотехнологично оборудване, насочено към подобряване и разширяване дейността на фирмата в съответствие със съвременните пазарни изисквания.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1. Избор на доставчик/ци на оборудване.
Подготовка и изпълнение на Дейност 2. Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудването.
Подготовка и изпълнение на Дейност 3. Информиране и публичност на проектните резултати.
Подготовка и изпълнение на Дейност 4. Одит на проекта.*
Изготвяне на проектно предложение. Изготвяне на проектно предложение.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 510 216 BGN
Общ бюджет: 847 893 BGN
БФП: 508 736 BGN
Общо изплатени средства: 508 736 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 508 736 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 508 736 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
508 736 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 432 426 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 432 426 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
432 426 BGN
В т.ч. Национално финансиране 76 310 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 76 310 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
76 310 BGN
Финансиране от бенефициента 340 144 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Проведена процедура за избор на доставчик/ци
Индикатор 9 Доставен CNC - център
Индикатор 10 Доставена Пакеторазкройваща машина
Индикатор 11 Доставена Вакуумна преса
Индикатор 12 Въведен в експлоатация и тестван CNC - център
Индикатор 13 Въведена в експлоатация и тествана Пакеторазкройваща машина
Индикатор 14 Въведена в експлоатация и тествана Вакуумна преса
Индикатор 15 Изработени и поставени стикери за закупените ДМА
Индикатор 16 Изработена и поставена постоянна обозначителна табела
Индикатор 17 Публикувана информация на уеб-сайта на компанията
Индикатор 18 Сключен договор за одит
Индикатор 19 Подготвен одиторски доклад
Индикатор 20 Нарастване на производствения капацитет за производство на мебели от масивна дървесина /нови продукти/
Индикатор 21 Нарастване на производствения капацитет за извършване на операцията «разкрояване»
Индикатор 22 Нарастване на производствения капацитет при процесите фрезоване на праволинейни и криволинейни форми, пробиване, рязане на нестандартни форми, нутване
Индикатор 23 Нарастване на производствения капацитет за извършване на операциите «фурнироване на неправилни форми», «обработка на детайли с височина до 150 мм по всички оси»; «изработване на детайли с нестандартни форми» /нови операции
Индикатор 24 Въведени нови продукти.
Индикатор 25 Въведени нови технологии,


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз