Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0303-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Технологична модернизация на АРКАДА-22
Бенефициент: "АРКАДА 22" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.08.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Целите на проектното предложение са модернизация на технологичното оборудване на производството на „Аркада22” ООД, за да се повиши конкурентоспособносттa на фирмата, да се увеличи нейния износ и да се насърчи въвеждането на иноватовни продукти и технологични процеси.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1
Подготовка и изпълнение на Дейност 2
Подготовка и изпълнение на Дейност 3
Подготовка и изпълнение на Дейност 4
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 274 670 BGN
Общ бюджет: 449 180 BGN
БФП: 247 049 BGN
Общо изплатени средства: 247 049 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 247 049 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 247 049 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
247 049 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 209 992 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 209 992 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
209 992 BGN
В т.ч. Национално финансиране 37 057 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 37 057 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
37 057 BGN
Финансиране от бенефициента 224 730 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Подготвена и одобрена тръжна документация,
Индикатор 9 Обява в национален ежедневник,
Индикатор 10 Протоколи от всички срещи на комисията и документи за избор на доставчици, вкл. Класиране на кандидатите,
Индикатор 11 Въведени нови технологии,
Индикатор 12 Въведени нови продукти
Индикатор 13 .Оператор на съответните машини и машинни системи
Индикатор 14 Техник- машинна част,
Индикатор 15 Техник – микропроцесорна част на доставеното оборудване.
Индикатор 16 Идентифинационни табели
Индикатор 17 - Стикери-
Индикатор 18 Интернет страница
Индикатор 19 Одиторски доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз