Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0471-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване конкурентноспособността на СТАД-Близнаков ЕООД в сферата на производството на арматурни заготовки и метални изделия
Бенефициент: "СТАД-БЛИЗНАКОВ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Разширяване дейността на СТАД – Близнаков ЕООД и повишаване конкурентноспособността му на вътрешния и международните пазари
Дейности: Подготовка на Дейност 1 – Проучване за потенциални доставчици на оборудването, заложено в проекта
Изпълнение на Дейност 1 – Проучване за потенциални доставчици на оборудването, заложено в проекта
Подготовка на Дейност 2 – Провеждане на процедура за избор на доставчик на оборудването
Изпълнение на Дейност 2 – Провеждане на процедура за избор на доставчик на оборудването
Подготовка на Дейност 3 – Доставка на технологично оборудване
Изпълнение на Дейност 3 – Доставка на технологично оборудване
Подготовка на Дейност 4 – Тестване и въвеждане в експлоатация на оборудването по проекта
Изпълнение на Дейност 4 – Тестване и въвеждане в експлоатация на оборудването по проекта
Подготовка на Дейност 5 – Визуализация на проектните дейности
Изпълнение на Дейност 5 – Визуализация на проктните дейности
Подготовка на Дейност 6 – Извършване на независим одит
Изпълнение на Дейност 6 – Извършване на независим одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 983 000 BGN
Общ бюджет: 1 787 103 BGN
БФП: 982 871 BGN
Общо изплатени средства: 982 871 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 982 871 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 758 534 BGN
2012 224 337 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
982 871 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 835 440 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 644 754 BGN
2012 190 686 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
835 440 BGN
В т.ч. Национално финансиране 147 431 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 113 780 BGN
2012 33 651 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
147 431 BGN
Финансиране от бенефициента 804 338 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Брой проведени проучвания
Индикатор 9 Брой проведени тръжни процедури
Индикатор 10 въведени нови технологии/продукти
Индикатор 11 Брой въведени в експлоатация машини
Индикатор 12 Брой поставени табели
Индикатор 13 Брой извършени проверки от независим одитор


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз