Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0470-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Въвеждане на ново технологично оборудване в производствения процес
Бенефициент: "ОЛИМПУС ПЛАЗА" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.08.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Петрич
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентоспособността на предприятието
Дейности: Изпълнение на дейност 1 Избор на одитор
Изпълнение на дейност 2 Избор на изпълнител за дизайн и отпечатване на стикери
Изпълнение на дейност 3 Избор на доставчик на машини за поставяне на изкуствени диаманти
Изпълнение на дейност 4 Доставка на машини за поставяне на изкуствени диаманти
Изпълнение на дейност 5 Визуализация на проекта
Изпълнение на дейност 6 Външен одит на разходите по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 314 127 BGN
Общ бюджет: 624 282 BGN
БФП: 312 141 BGN
Общо изплатени средства: 312 141 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 312 141 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 312 141 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
312 141 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 265 320 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 265 320 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
265 320 BGN
В т.ч. Национално финансиране 46 821 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 46 821 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
46 821 BGN
Финансиране от бенефициента 314 127 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Избран одитор
Индикатор 9 Избран изпълнител
Индикатор 10 Проведена открита процедура за избор на доставчик на машини за поставяне на изкуствени диаманти
Индикатор 11 Брой въведени нови технологии.
Индикатор 12 Намаление на производствената себестойност на дрехите с апликации от изкуствени диаманти
Индикатор 13 Подобряване на рентабилността
Индикатор 14 Увеличаване на продажбите на външния пазар
Индикатор 15 Въведени нови услуги.
Индикатор 16 Брой отпечатани стикери. Включване на информация за финансовата подкрепа на ЕС във всички официални документи на проекта
Индикатор 17 Изготвен доклад за фактическите констатации по договор за безвъзмездна финансова помощ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз