Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0138-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Технологична модернизация и повишаване на производителността и конкурентноспособността на Кооперация "Обнова - Кооперация"
Бенефициент: Кооперация "Обнова - Кооперация"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.04.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Троян
Описание
Описание на проекта: Модернизация на технологиите и управлението в предприятията от дървопреработваща промишленост
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Управление и отчетност на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Провеждане на процедура за избор на доставчик и сключване на договор за доставка
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на технологично оборудване
Подготовка и изпълнение на на Дейност 4: Информационно обезпечаване и визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на на Дейност 5: Одит на проекта и отчитане на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ЕТ "Траян Новоселец"
P.A.D.E - DI DE MOLINER E C. S.A.S
"Трив" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 219 792 BGN
Общ бюджет: 362 998 BGN
БФП: 217 799 BGN
Общо изплатени средства: 217 799 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 217 799 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 217 799 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
217 799 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 185 129 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 185 129 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
185 129 BGN
В т.ч. Национално финансиране 32 670 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 32 670 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
32 670 BGN
Финансиране от бенефициента 146 528 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Създаден екип на проекта
Индикатор 9 Успешно проведена тръжна процедура
Индикатор 10 Въведени ново технологично оборудване
Индикатор 11 Въведени нови модели
Индикатор 12 изработка и монтиране на информационни табели
Индикатор 13 изработка на стикери
Индикатор 14 Публикации на уеб страницата на кооперацията относно хода на проекта
Индикатор 15 Изготвен одиторски доклад.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз