Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0125-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване конкурентоспособността на „Форинвест” ООД чрез инвестиционна подкрепа за разширяване и оптимизиране на производството
Бенефициент: "ФОРИНВЕСТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.02.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Опака
Описание
Описание на проекта: *Повишаване на конкурентните предимства на "Форинвест"ООД на вътрешния и международния пазар
Дейности: Дейност 1 Сформиране на екип за управление на проекта
дейност 2 Управление, мониторинг и отчитане на проекта
Дейност 3 Подготовка на тръжна документация за избор на доставчик на оборудване
Дейност 4 Провеждане на тръжна процедура за избор на доставчик на оборудване
Дейност 5 Доставка на оборудване
Дейност 6 Въвеждане на оборудването в експлоатация
Дейност 7 Визуализация на проекта
дейност 8 Финализиране на проекта
дейност 9 Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 496 265 BGN
Общ бюджет: 900 920 BGN
БФП: 495 506 BGN
Общо изплатени средства: 495 506 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 495 506 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 495 506 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
495 506 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 421 180 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 421 180 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
421 180 BGN
В т.ч. Национално финансиране 74 326 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 74 326 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
74 326 BGN
Финансиране от бенефициента 406 035 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Сформиран екип за управление на проекта
Индикатор 9 Изготвена тръжна документация
Индикатор 10 Проведена тръжна процедура
Индикатор 11 Доставено оборудване
Индикатор 12 Въведени нови технологии/продукти
Индикатор 13 Стикери за закупеното по проекта оборудване
Индикатор 14 Постоянна обяснителна табела
Индикатор 15 Изготвен финален отчет
Индикатор 16 Изготвен одит


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз