Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0275-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Технологично обновление на "Силекс 20001" ЕООД за производство на изолационни материали с висока обемна плътност
Бенефициент: "СИЛЕКС 2001" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.08.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
Описание
Описание на проекта: Да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на "СИЛЕКС 2001" ЕООД чрез инвестиции в съвременно технологично оборудване и използване на професионални услуги при проучване на пазарите и разработване на дългосрочна пазарна стратегия
Дейности: Дейност 1 Провеждане на тръжна процедура за подбор на доставчици на оборудването описано в проекта
Дейност 2 Доставяне и инсталиране на машините и оборудването, свързани с производствения процес
Дейност 3 Процедура за подбор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги за разработване на стратегия за пазарно развитие
Дейност 4 Разработване на стратегия за пазарно развитие
Дейност 5 Одит на проекта
Дейност 6 Визуализация и публичност на проекта
Консултантски услуги по изготвяне на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 374 433 BGN
Общ бюджет: 523 100 BGN
БФП: 340 015 BGN
Общо изплатени средства: 340 015 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 340 015 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 340 015 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
340 015 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 289 013 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 289 013 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
289 013 BGN
В т.ч. Национално финансиране 51 002 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 51 002 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
51 002 BGN
Финансиране от бенефициента 201 618 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Въведена нова технология-
Индикатор 9 Въведен нов продукт-
Индикатор 10 Сключен договор с доставчик
Индикатор 11 Разработено проучване за въвеждане на нови технологии и продукти
Индикатор 12 Извършен одит
Индикатор 13 Сключен договор с доставчик по процедура за подбор на консултант
Индикатор 14 поставена. метална табела,


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз