Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0118-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Проект за технологично обновление и разширяване на дейността на „Интерпред Партнер” АД
Бенефициент: "Интерпред Партнер" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.04.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Гоце Делчев
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да подкрепи устойчивото и конкурентноспособно развитие на „Интерпред Партнер” АД, чрез предоставянето на инвестиционна подкрепа за разширяване на производството на тоалетна хартия и кухненски рула с марката „ЗЕБРА”.
Дейности: Дейност 1: Провеждане на процедури за избор на доставчици на оборудването
Дейност 2: Закупуване и доставка на машина за пакетиране на тоалетна хартия и кухненско руло и на компресорна инсталация
Дейност 3: Монтаж, тестване и пускане в експлоатация на закупеното оборудване
Дейност 4: Избор на изпълнител на консултантска услуга за разработване на маркетингова стратегия за увеличаване на продажбите на продуктите с марката „ЗЕБРА”
Дейност 5: Разработване на маркетингова стратегия за увеличаване на продажбите на продуктите с марката „ЗЕБРА”
Дейност 6: Визуализация на проекта
Дейност 7: Одит на проекта
Консултантски услуги
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 449 200 BGN
Общ бюджет: 898 151 BGN
БФП: 449 029 BGN
Общо изплатени средства: 449 029 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 449 029 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 449 029 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
449 029 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 381 675 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 381 675 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
381 675 BGN
В т.ч. Национално финансиране 67 354 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 67 354 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
67 354 BGN
Финансиране от бенефициента 449 293 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 4 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 5 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 6 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 7 Проведени процедури за избор на доставчик на машина за пакетиране на тоалетна хартия и кухненско руло, и доставчик на компресорна инсталация.
Индикатор 8 Доставено ново производствено оборудване, закупено с финансовата подкрепа на ЕФРР и националния бюджет.
Индикатор 9 Въведени нови технологии / продукти
Индикатор 10 Проведени процедури за избор на изпълнители на услугата за разработване на маркетингова стратегия
Индикатор 11 Разработени стратегии за дейноста на ''Интерпред партнер '' АД по проекта
Индикатор 12 Стикери -
Индикатор 13 Табела --
Индикатор 14 Одит. .


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз