Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0457-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Технологично обновление за повишаване на конкурентоспособността на „АМЕТ” ООД
Бенефициент: "АМЕТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.10.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: 1. Повишаване на ефективността на производствения процес и подобряване на конкурентоспособността 2. Увеличаване на продажбите и подобряване на финансовите резултати на фирмата, ускоряване на растежа и увеличаване на присъствието на външните пазари.
Дейности: Подготовка и изпъл-нение на Дейност 1 Доставка на петосен вертикален обработващ център
Подготовка и изпъл-нение на Дейност 2 Доставка на вертикален обработващ център
Подготовка и изпъл-нение на Дейност 3 Доставка на струг универсален
Подготовка и изпъл-нение на Дейност 4 Доставка на трикоординатна измервателна машина
Подготовка и изпъл-нение на Дейност 5 Доставка на компютърна конфигурация за работа с CAD система
Подготовка и изпъл-нение на Дейност 6 Доставка на софтуер за конструиране на машиностроителни изделия (CAD система)
Подготовка на Дейност 7 Визуализация на проекта
Изпълнение на Дейност 7 Визуализация на проекта
Подготовка и изпъл-нение на Дейност 8 Одитиране на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 301 810 BGN
Общ бюджет: 571 563 BGN
БФП: 285 781 BGN
Общо изплатени средства: 285 781 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 285 781 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 285 781 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
285 781 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 242 914 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 242 914 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
242 914 BGN
В т.ч. Национално финансиране 42 867 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 42 867 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
42 867 BGN
Финансиране от бенефициента 301 810 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз