Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0110-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкурентноспособността на „Перла” АД, чрез въвеждането на ново технологично оборудване
Бенефициент: "ПЕРЛА" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.02.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Нова Загора
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентоспособността на предприятието на европейския и национален пазар, чрез реализиране на инвестиции в съвременни технологии и модернизация на оборудването.
Дейности: Проектен старт Сформиране на екип по проекта.
Инвестиции Провеждане на процедура за избор на изпълнител и сключване на договори за доставка. Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудването.
Визуализация Поставяне на визуализационни стикери на доставеното оборудване и визуализационна табела на мястото на изпълнение на договора.
Отчитане на проекта и финансов одит Отчитане на проекта и извършване на финансов одит.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Евромаркет БРД ООД
"Полимета-С" ООД
"Одитконсултинг" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 222 000 BGN
Общ бюджет: 350 660 BGN
БФП: 210 396 BGN
Общо изплатени средства: 210 396 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 210 396 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 210 396 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
210 396 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 178 837 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 178 837 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
178 837 BGN
В т.ч. Национално финансиране 31 559 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 31 559 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
31 559 BGN
Финансиране от бенефициента 148 000 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Сформиран екип за изпълнение на проекта
Индикатор 9 Въведени нови технологии / продукти.
Индикатор 10 Материали за визуализация на проекта
Индикатор 11 Изготвени финални отчети на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз