Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0268-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Въвеждане в производството на всички елементи от интегриран фирмен продукт с осигурен вътрешен и експортен мащабен пазар
Бенефициент: "КОДКИЙ ТЕКНОЛОДЖИС" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.08.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
Описание
Описание на проекта: Значително повишаване на печалбите от значимия обем гарантирани доставки в следващите години и максимално рентабилизиране на възможностите на вече изградените от Кодкий дистрибуторски и клиентски мрежи в чужбина.
Дейности: Провеждане на тръжни процедури и избор на доставчици, сключване на договори с доставчиците
Доставка
Визуализация на проекта
Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 474 043 BGN
Общ бюджет: 857 330 BGN
БФП: 471 531 BGN
Общо изплатени средства: 471 531 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 471 531 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 471 531 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
471 531 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 400 802 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 400 802 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
400 802 BGN
В т.ч. Национално финансиране 70 730 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 70 730 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
70 730 BGN
Финансиране от бенефициента 387 853 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Въведени нови технологии
Индикатор 9 Намаляване себестойността на продукцията


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз