Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0108-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкурентноспособността на Дейтасист ООД чрез инвестиции за технологично обновление и създаване на Микро Дейта Център
Бенефициент: "Дейтасист" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.12.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Монтана
Описание
Описание на проекта: Технологична модернизация на предприятието Повишаване кобнкурентоспособността на предрпиятието
Дейности: Дейност 1.1 Подготовка на процедура за избор на доставчик на машина за лазарно рязане и гравиране
Дейност 1.2. Провеждане на процедура за избор на доставчик на машина за лазарно рязане и гравиране
Дейност 1.3 Доставка, монтаж и инсталация и тестване на машина за лазарно рязане и гравиране
Дейност 2.1 Подготовка на процедура за избор на доставчик на хардуер и софтуер
Дейност 2.2. Провеждане на процедура за избор на доставчик на хардуер и софтуер
Дейност 2.3 Доставка, монтаж и инсталация и тестване на хардуер и софтуер
Дейност 3.1.1. Подготовка на процедура за избор на доставчик на консултантски услуги за въвеждане в експлоатация на хардуер и софтуер
Дейност 3.1.2. Провеждане на процедура за избор на доставчик на консултантски услуги за въвеждане в експлоатация на хардуер и софтуер
Дейност 3.1.3. Провеждане на консултации за въвеждане в експлоатация на хардуер и софтуер
Дейност 4.1. Подготовка на процедура за избор на доставчик на услуги по визуализация на проекта
Дейност 4.2. Провеждане на процедура за избор на доставчик на услуги по визуализация на проекта
Дейност 4.3 Провеждане на дейностите по визуализация на проекта
Дейност 5 „Одит на проекта”
Мониторинг и оценка на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 152 034 BGN
Общ бюджет: 218 650 BGN
БФП: 146 495 BGN
Общо изплатени средства: 146 495 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 146 495 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 146 495 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
146 495 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 124 521 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 124 521 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
124 521 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 974 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 21 974 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
21 974 BGN
Финансиране от бенефициента 74 883 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 2 Нарастване на производствения капацитет на предприятието при Производство на електронни захранващи устройства
Индикатор 3 Намаляване на средната възраст на технологичното оборудване при Производство на електронни захранващи устройства
Индикатор 4 Въведени нови технологии/продукти при Производство на електронни захранващи устройства
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти при Производство на електронни захранващи устройства
Индикатор 6 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии при Производство на електронни захранващи устройства
Индикатор 7 Брой предоставени услуги след Изграждане на Микро Дейта Център
Индикатор 8 Намаляване на средната възраст на технологичното оборудване след Изграждане на Микро Дейта Център
Индикатор 9 Въведени нови технологии/продукти след Изграждане на Микро Дейта Център
Индикатор 10 Създадени нови работни места след Изграждане на Микро Дейта Център
Индикатор 11 Реализирани инвестиционни проекти след Изграждане на Микро Дейта Център
Индикатор 12 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии след Изграждане на Микро Дейта Център


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз