Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0104-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Подобряване конкурентоспособността на европейските пазари чрез все по-висока добавена стойност на продукта
Бенефициент: "БГ СТИЙЛ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.01.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подобряване на конкурентоспособността на европейските пазари чрез предоставяне на продукт с все по – висока добавена стойност.
Дейности: Провеждане на тръжни процедури и избор на доставчици, сключване на договори с доставчиците
Доставка на заваръчен робот
Доставка на рундвал
Доставка на пресов абкант
Доставка на измерителна ръка
Визуализация на проекта
Одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Евромаркет БРД ООД
"АРК МЕТРОЛОГИЯ" ООД
"Ингмар БГ" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 322 732 BGN
Общ бюджет: 543 991 BGN
БФП: 271 996 BGN
Общо изплатени средства: 271 996 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 271 996 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 271 996 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
271 996 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 231 196 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 231 196 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
231 196 BGN
В т.ч. Национално финансиране 40 799 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 40 799 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
40 799 BGN
Финансиране от бенефициента 322 732 BGN
Индикатори
Индикатор 1 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 2 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 3 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 4 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 5 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 6 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 7 Нарастване на производствения капацитет на предприятието след доставка на заваръчен робот
Индикатор 8 Въведени нови технологии след доставка на заваръчен робот
Индикатор 9 Нарастване на производствения капацитет на предприятието след доставка на рундвал
Индикатор 10 Въведени нови технологии след доставка на рундвал
Индикатор 11 Нарастване на производствения капацитет на предприятието след доставка на пресов абкант
Индикатор 12 Нарастване на производствения капацитет на предприятието след доставка на измерителна ръка
Индикатор 13 Въведени нови продукти след доставка на измерителна ръка
Индикатор 14 Въведени нови продукти след доставка на пресов абкант


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз