Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0265-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Усъвършенстване на собствения софтуерен продукт INSIS и разширяване на неговия пазар – от втори към първи в Европа
Бенефициент: "ФАДАТА" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.02.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: 1. Постигане на лидерска позиция на Фадата АД на европейския пазар на осигурително-застрахователен софтуер от настоящото второ място като пазарен дял
Дейности: Подготовка, провеждане на тръжни процедури по раздел „Инвестиции” от бюджета и по раздел „Услуги” от бюджета, одобрение от ДО и сключване на договори с изпълнители
Доставка
Проучвания на пазара на застрахователно-осигурителен софтуер в Скандинавия, Испания, Франция, Англия, Бенелюкс и съставяне на тяхна база маркетингови стратегии за навлизане на новите пазари с INSIS.
Визуализация на проекта
Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 630 227 BGN
Общ бюджет: 3 198 730 BGN
БФП: 1 599 365 BGN
Общо изплатени средства: 1 599 341 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 599 365 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 326 045 BGN
2012 978 136 BGN
2013 295 159 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 599 341 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 359 460 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 277 139 BGN
2012 831 416 BGN
2013 250 885 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 359 439 BGN
В т.ч. Национално финансиране 239 905 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 48 907 BGN
2012 146 720 BGN
2013 44 274 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
239 901 BGN
Финансиране от бенефициента 1 630 227 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 2 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 3 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 Нарастване производствен капацитет след Доставка на хардуер за тестови симулационен център
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване след доставка на хардуер за тестови симулационен център
Индикатор 6 въведени нови технологии/продукти след доставка на хардуер за тестови симулационен център
Индикатор 7 реализирани инвестиционни проекти след доставка на хардуер за тестови симулационен център
Индикатор 8 проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии след доставка на хардуер за тестови симулационен център
Индикатор 9 създадени инвестиции след доставка на хардуер за тестови симулационен център
Индикатор 10 Нарастване производствен капацитет след Доставка на софтуер за тестови симулационен център / Доставка на софтуер от типа Software SQL Navigator и HP LoadRunner/ Доставка на три софтуерни платформи
Индикатор 11 въведени нови технологии/продукти след Доставка на софтуер за тестови симулационен център / Доставка на софтуер от типа Software SQL Navigator и HP LoadRunner/ Доставка на три софтуерни платформи


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз