Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0441-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Доставка и въвеждане в експлоатация на ПЛАТФОРМА ЗА ВИРТУАЛИЗАЦИЯ на ИТ ресурси
Бенефициент: "ЕВОЛИНК" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.02.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Повишаване на ефективността и конкурентоспособността на Еволинк АД, чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на оборудване за изграждане на платформа за виртуализация на ИТ ресурси и софтуерна система за управлението й
Дейности: 1.Подготвителни дейности
1.1.Сформиране на екип по проекта
2.Доставка, инсталиране и тестване на оборудването и системата за управление
2.1.Разработване на детайлна техническа спесификация
2.2.Разработване на тръжно досие
2.2.Разработване на тръжно досие
1.1. Подписване на договор с одобрените доставчици
2.5.Изработка на платформата и системата за управление
2.6. Доставка, инсталиране и тестване на платформата и системата за управлението.
2.6. Доставка, инсталиране и тестване на платформата и системата за управлението й
3.Заключителни дейности
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ИТТИ" ООД
РИМЕСА ОДИТ
"МДМЛ" АД
БРАНД СПИРИТ ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 431 755 BGN
Общ бюджет: 856 817 BGN
БФП: 428 409 BGN
Общо изплатени средства: 428 266 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 428 409 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 86 351 BGN
2012 341 915 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
428 266 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 364 147 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 73 398 BGN
2012 290 628 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
364 026 BGN
В т.ч. Национално финансиране 64 261 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 12 953 BGN
2012 51 287 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
64 240 BGN
Финансиране от бенефициента 431 755 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Сформиран екип по проекта
Индикатор 9 Проведена тръжна процедура за избор на доставчици
Индикатор 10 Доставена платформа за виртуализация
Индикатор 11 Доставена система за управление на платформата
Индикатор 12 Въведени нови технологии-
Индикатор 13 Въведени нови пакети услуги
Индикатор 14 По-ниска цена за единица ресурс от новата услуга в сравнение с използването на физически сървъри със същия капацитет
Индикатор 15 Изготвен одиторски доклад
Индикатор 16 Изготвен технически отчет
Индикатор 17 Изготвен финансов отчет


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз