Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0264-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на потенциала за растеж и устойчивостта на “Жоси” АД чрез затваряне на технологичен цикъл
Бенефициент: "ЖОСИ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
Описание
Описание на проекта: Oбщата цел на проекта е принос към увеличаване на потенциала за растеж и устойчиво развитие на ‘Жоси’ АД
Дейности: 1. Подготовка на тръжно досие, провеждане на избор на доставчик и сключване на договор
2. Доставка и въвеждане в експлоатация на ЛИНИЯ ЗА МОНТАЖ НА ХОДИЛА НА ОБУВКИ
3. Визуализация на проекта
4. Одит
5. Отчитане на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Веста - Р" ООД
ЕТ"Кирил Аргиров"
ИНФОСИСТЕМ-НИКОЛОВ ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 207 915 BGN
Общ бюджет: 413 652 BGN
БФП: 206 826 BGN
Общо изплатени средства: 206 826 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 206 826 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 206 826 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
206 826 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 175 802 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 175 802 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
175 802 BGN
В т.ч. Национално финансиране 31 024 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 31 024 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
31 024 BGN
Финансиране от бенефициента 207 915 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Сключен договор с доставчик
Индикатор 9 Доставена ЛИНИЯ ЗА МОНТАЖ НА ХОДИЛА НА ОБУВКИ
Индикатор 10 Изготвени стикери
Индикатор 11 Информационна табела
Индикатор 12 Изготвен доклад за одит
Индикатор 13 Изготвен финален отчет за проекта
Индикатор 14 Въведени нови технологии / продукти-


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз