Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0090-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Технологична модернизация на „Рико стил” ООД
Бенефициент: "РИКО СТИЛ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.05.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Троян
Описание
Описание на проекта: Модернизация на технологиите и управлението в предприятията от дървопреработващата промишленост - производство на мебели
Дейности: Дейност 1: Управление и отчетност на проекта
Дейност 2: Провеждане на процедура и сключване на договори с доставчиците
Дейност 3: Доставка на технологично оборудване
Дейност 4: Инсталиране и пускане в експлоатация
Дейност 5: Информационно обезпечаване и визуализация на проекта
Дейност 6.: Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 759 693 BGN
Общ бюджет: 1 202 037 BGN
БФП: 721 222 BGN
Общо изплатени средства: 721 222 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 721 222 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 721 222 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
721 222 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 613 039 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 613 039 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
613 039 BGN
В т.ч. Национално финансиране 108 183 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 108 183 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
108 183 BGN
Финансиране от бенефициента 506 462 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 7 Проведена тръжна процедура по обособени позиции, сключени договори с доставчици, вкл. визуализация и одит
Индикатор 8 Създаден екип за управление на проекта
Индикатор 9 въведено ново технологично оборудване
Индикатор 10 въведени нови модели продукти
Индикатор 11 Изработка и монтиране на информационни табели
Индикатор 12 Изработка на стикери
Индикатор 13 Публикации на уеб страницата на дружеството относно хода на проекта
Индикатор 14 Изготвен одиторски доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз