Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0073-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Проект за технологична модернизация на “ЕСПАНСИОНЕ” ООД: увеличаване на производствения капацитет за по-голяма конкурентоспособност на международните пазари”
Бенефициент: "ЕСПАНСИОНЕ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.05.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Кюстендил
Описание
Описание на проекта: Увеличение конкурентоспособността на фирмата посредством внедряване в производство на нови машини и технологии
Дейности: Дейност 1 – Организиране на дейности по проекта и разпределяне на задачите и отговорности между избрания работен екип
Дейност 2 – Провеждана на процедура за избор на доставчици по проекта, съгласно ПМС 55
Дейност 3 – Доставка на избраните машини
Дейност 4 - Реорганизиране на производствена линия и въвеждане на новите машини
Дейност 5 – Тестване и опити в работното поле на машините
Дейност 6 – Информиране и публичност
Дейност 7 – Управление и отчитане на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„ОДИТ ЕКСПЕРТ-СТОЯНОВА” ООД
"БОРИЛ ГРУП" ООД
"Веста - Р" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 352 999 BGN
Общ бюджет: 693 437 BGN
БФП: 346 719 BGN
Общо изплатени средства: 346 719 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 346 719 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 346 719 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
346 719 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 294 711 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 294 711 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
294 711 BGN
В т.ч. Национално финансиране 52 008 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 52 008 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
52 008 BGN
Финансиране от бенефициента 352 999 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 2 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 3 Избран работен екип
Индикатор 4 Подбрани оферти от доставчици
Индикатор 5 Избрани доставчици
Индикатор 6 Доставка на избрани машини
Индикатор 7 Успешно и оптимално въведени машини и технологии в производствената линия
Индикатор 8 Тестване и опити в работното поле на машините
Индикатор 9 Изработена и поставена информационна табела
Индикатор 10 изработени и поставени стикери
Индикатор 11 Отчитани закупени ДМА
Индикатор 12 Въвеждане на нови продуктови линии
Индикатор 13 Намаляване себестойността на продукцията и производствените разходи на предприятието
Индикатор 14 Увеличение на клиенти
Индикатор 15 Обучен персонал ( за работа с нововъведените машини)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз