Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0433-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Устойчиво повишаване на конкурентоспособността на "КРАЛТРЕЙС" ООД посредством закупуването на асфалтосмесител"
Бенефициент: "КРАЛТРЕЙС" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е постигането на технологичната модернизация и устойчиво повишаване на конкурентоспосността на “Кралтрейс” ООД.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Съставяне и одобрение на тръжна документация
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Провеждане на процедура на открит избор
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Доставка на асфалтосмесител
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Публичност и визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 Одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Бенингхофен ООД и Ко. КГ"
ЕНКИ - 97 ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 297 885 BGN
Общ бюджет: 2 155 656 BGN
БФП: 1 293 393 BGN
Общо изплатени средства: 1 293 356 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 293 393 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 293 356 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 293 356 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 099 384 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 099 353 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 099 353 BGN
В т.ч. Национално финансиране 194 009 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 194 003 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
194 003 BGN
Финансиране от бенефициента 865 258 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Съставено тръжно досие за избор на доставчик на оборудването по проекта
Индикатор 9 Избран доставчик на ново производствено оборудване
Индикатор 10 Въведени нови продукти.
Индикатор 11 Поставени стикери на закупеното оборудване
Индикатор 12 Поставени билборд
Индикатор 13 Поставена обяснителна табела
Индикатор 14 Изготвен одиторски доклад за извършен одит на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз