Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0072-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Инвестиция в ново оборудване за развитие на "Алианс-ДН" ООД"
Бенефициент: "Алианс-ДН" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентноспособността на "Алианс - ДН" ООД, чрез технологична модернизация и инвестиции в ново оборудване, постигане на по-висока ефективност на производственияпроцес и разнообразяване на продуктовото портфолио
Дейности: 1.Подготвителни дейности
Дейност 1.1. Сформиране на екип на проекта
Дейност 2.1 Разработване на подробна техническа спецификация и изисквания към потенциални доставчици.
Дейност 2.2 Разработване на комплект документи за провеждане на процедура открит избор за определяне на изпълнител
Дейност 2.3 Организиране и провеждане на процедура открит избор за определяне на изпълнител.
Дейност 2.4 Подписване на договор за доставка
Дейност 2.5. Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и тестване на оборудването
3.Заключителни дейности
Визуализация
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ДЪГА ПЛЮС" ООД
ФИНАНС ММ
IGM Emballagentechnik GmbH
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 000 000 BGN
Общ бюджет: 1 591 206 BGN
БФП: 998 598 BGN
Общо изплатени средства: 998 598 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 998 598 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 998 598 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
998 598 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 848 808 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 848 808 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
848 808 BGN
В т.ч. Национално финансиране 149 790 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 149 790 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
149 790 BGN
Финансиране от бенефициента 593 440 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 7 Сформиран екип по проекта
Индикатор 8 Проведена процедура открит избор за определяне на изпълнител
Индикатор 9 Подписан договор за доставка ;
Индикатор 10 Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и тестване на оборудването.
Индикатор 11 въведени нови технологии / продукти
Индикатор 12 Успешно приключил проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз