Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0247-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Технологична модернизация на фирма „СЛАВ - ВЕРИГИ” ООД
Бенефициент: „СЛАВ - ВЕРИГИ” ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.01.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентоспособността на “СЛАВ - ВЕРИГИ” ООД, чрез технологична модернизация на оборудването.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Сформиране на екип
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Избор на доставчик
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Доставка и инсталиране на оборудването
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Визуализация
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 Одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"РАИС" ООД
"Полимета-С" ООД
"Унитех-Троян" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 252 850 BGN
Общ бюджет: 357 513 BGN
БФП: 232 383 BGN
Общо изплатени средства: 232 383 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 232 383 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 232 383 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
232 383 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 197 526 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 197 526 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
197 526 BGN
В т.ч. Национално финансиране 34 858 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 34 858 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
34 858 BGN
Финансиране от бенефициента 136 150 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Сформиран екип
Индикатор 9 Сключени договори за доставка
Индикатор 10 Закупено, доставено и въведено в експлоатация оборудване
Индикатор 11 Цветни стикери, информационно табло и постоянна обяснителна табела
Индикатор 12 Проведен одит


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз