Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0062-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Развитие на производството
Бенефициент: Гадевски ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.02.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Троян
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия
Дейности: Дейност 1 - Организация и подготовка за изпълнението на проекта
Дейност 2 – Провеждане на тръжна процедура за избор на доставчици на ДМА
Дейност 3 – Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на закупеното оборудване
Дейност 4 – Избор на консултантска организация и изготвяне на маркетингова стратегия
Дейност 5 – Популяризиране и визуализация на проекта
Дейност 6 – Мониторинг и отчетност на проекта
Дейност 7 – Финансов одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 250 614 BGN
Общ бюджет: 382 749 BGN
БФП: 248 787 BGN
Общо изплатени средства: 248 787 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 248 787 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 50 123 BGN
2012 198 664 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
248 787 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 211 469 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 42 604 BGN
2012 168 865 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
211 469 BGN
В т.ч. Национално финансиране 37 318 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 7 518 BGN
2012 29 800 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
37 318 BGN
Финансиране от бенефициента 134 946 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Екип за изпълнение на проекта
Индикатор 9 Проведени тръжни процедури
Индикатор 10 Въведени нови технологии-
Индикатор 11 Въведени нови продукти-
Индикатор 12 Маркетингова стратегия
Индикатор 13 Визуализиращи табели и стикери
Индикатор 14 Проведени заседания на екипа по проекта
Индикатор 15 Доклад на независим одитор за проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз