Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0232-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Технологична модернизация за повишаване на конкурентоспособността на Данини - водещо предприятие от българската шивашка промишленост"
Бенефициент: ДАНИНИ ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.02.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентоспособността чрез инвестиции в закупуване и въвеждане в експлоатация на съвременно оборудване и технологии.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на робот за кроене, автоматична настилачна машина, машина за проверка, навиване или накатаване на плат, CAD система
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Управление, мониторинг и отчетност на изпълнението
Подготовка на Дейност 3 Одит на проекта
Изпълнение на Дейност 3 Одит на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 231 780 BGN
Общ бюджет: 382 182 BGN
БФП: 229 309 BGN
Общо изплатени средства: 229 309 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 229 309 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 229 309 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
229 309 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 194 913 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 194 913 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
194 913 BGN
В т.ч. Национално финансиране 34 396 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 34 396 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
34 396 BGN
Финансиране от бенефициента 154 520 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 увеличаване на износа
Индикатор 9 въведени нови технологии.
Индикатор 10 въведени нови артикули
Индикатор 11 Възстановени разходи
Индикатор 12 Информационни табели
Индикатор 13 Стикери;


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз