Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0230-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Нови инвестиции и модернизация в БЛУФЕД ЕООД
Бенефициент: "Блуред" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.04.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Асеновград
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентоспособността на „БЛУРЕД” ЕООД на международния и национален пазар чрез увеличаване на производствения капацитет посредством инвестиции в съвременни технологии и модернизация на оборудването.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 - „Проектен старт”
Подготовка на Дейност 2 - „Инвестиции”
Изпълнение на Дейност 2 - „Инвестиции”
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 – „Информация и публичност”
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 - „Финализиране и финансов одит на проекта”
консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 85 110 BGN
Общ бюджет: 129 208 BGN
БФП: 83 985 BGN
Общо изплатени средства: 83 985 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 83 985 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 83 985 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
83 985 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 71 387 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 71 387 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
71 387 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 598 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 12 598 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 598 BGN
Финансиране от бенефициента 45 829 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Членове на екипа за реализация на проекта
Индикатор 9 Доставено ново технологично оборудване
Индикатор 10 Въведени нови продукти
Индикатор 11 Постоянна разяснителна табела
Индикатор 12 Изготвен финален технически и финансов доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз