Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0047-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Технологична модернизация на предприятие "Печатница Дъга" ООД, чрез внедряване на иновативна за България цифрова технологична линия за печат на етикети и опаковки"
Бенефициент: "Печатница Дъга" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.02.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Ловеч
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение e закупуване на новата дигитална технология за отпечатване на етикети и опаковки, предвиждайки модернизация и внедряване на техническо оборудване, с цел повишаване на конкурентността на предприятието ПЕЧАТНИЦА ДЪГА ООД.
Дейности: Подготовка/ Дейност 1 Управление на проекта
Реализация/ Дейност 1 Управление на проекта
Подготовка/ Дейност 2 Инвестиция
Реализация/ Дейност 2 Инвестиция
Подготовка/ Дейност 3 Визуализация на проекта
Реализация/ Дейност 3 Визуализация на проекта
Реализация на дейност 4 Одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Одит Иванчева ЕООД
"Лино" АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 799 812 BGN
Общ бюджет: 1 215 999 BGN
БФП: 790 399 BGN
Общо изплатени средства: 790 398 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 790 399 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 159 962 BGN
2012 630 435 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
790 398 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 671 839 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 135 968 BGN
2012 535 870 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
671 838 BGN
В т.ч. Национално финансиране 118 560 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 23 994 BGN
2012 94 565 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
118 560 BGN
Финансиране от бенефициента 430 668 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 7 Договори за назначаване на екипа
Индикатор 8 Финансови отчети по проекта
Индикатор 9 Технически отчети по проекта
Индикатор 10 Копия от процедури, протоколи от доставчик на оборудване
Индикатор 11 Брой закупено оборудване
Индикатор 12 въведени нови технологии.
Индикатор 13 въведени нови продукти,
Индикатор 14 създадени инвестиции
Индикатор 15 Протокол за тестване на оборудване
Индикатор 16 Публикации в местни медии
Индикатор 17 Рекламни материали по проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз