Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0400-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Закупуване на производствена линия за SMT монтаж на елктронни компоненти.
Бенефициент: "ТРЕМОЛ-Ес еМ Ди" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.05.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Велико Търново
Описание
Описание на проекта: ◘ Увеличаване на производствения капацитет; ◘ Технологична модернизация на производствения процес; ◘ Разширяване на целевия пазарен сегмент;
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Провеждане на процедури за избор на изпълнители по проекта (включително предварителен контрол върху документацията от Договарящия орган);
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Закупуване, доставка и монтаж на Производствена линия за SMT монтаж на електронни компоненти;
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Изготвяне и Поставяне на информационна табела.
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Подготовка на отчетни документи за окончателно плащане.
Подготовка и изпълнение на Дейност 5: Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 450 692 BGN
Общ бюджет: 690 005 BGN
БФП: 414 003 BGN
Общо изплатени средства: 413 985 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 414 003 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 90 138 BGN
2012 323 846 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
413 985 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 351 902 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 76 618 BGN
2012 275 270 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
351 887 BGN
В т.ч. Национално финансиране 62 100 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 13 521 BGN
2012 48 577 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
62 098 BGN
Финансиране от бенефициента 300 462 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 въведени нови технологии/продукти-


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз