Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0397-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Разширяване на обема на производство и затваряне на производствения цикъл в "Глоуб индъстрис" ЕООД"
Бенефициент: "Глоуб индъстрис" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.02.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Две могили
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентните предимства и разширяване на пазарните позиции на фирма “Глоуб Индъстрис” ЕООД
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност Мобилизиране на проектен екип
Подготовка и изпълнение на Дейност Избор на доставчик(ци) на оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност Закупуване, доставка, монтиране и изпитване на машини, съоръжения и оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност Визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 970 645 BGN
Общ бюджет: 1 151 791 BGN
БФП: 748 664 BGN
Общо изплатени средства: 748 664 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 748 664 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 748 664 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
748 664 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 636 365 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 636 365 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
636 365 BGN
В т.ч. Национално финансиране 112 300 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 112 300 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
112 300 BGN
Финансиране от бенефициента 522 655 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Съставен екип по проекта
Индикатор 9 Проведени тръжни процедури
Индикатор 10 Въведени нови технологии-
Индикатор 11 Въведени нови продукти-
Индикатор 12 Стикери за машини
Индикатор 13 Табели,
Индикатор 14 Приемо-предавателни протоколи
Индикатор 15 Отчети по проекта
Индикатор 16 Одитен доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз