Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0198-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Технологична модернизация на "Агрия"АД
Бенефициент: "АГРИЯ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.08.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентността на предприятието, чрез инвестиции в съвременни технологии и оборудване, водещи до оптимизиране на производствените процеси, повишаване производителността и устойчиво развитие на предприятието.
Дейности: Дейност 1: Определяне на екип по проект
Дейност 2: Провеждане на тръжна процедура за избор на доставчик на заложеното по проекта оборудване
Дейност 3: Изработване, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудването.
Дейност 4: Наблюдение и отчитане напредъка по проекта
Дейност 5: Визуализация
Дейност 5: Oтчитане пред Договарящия орган
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Глобъл Одит Сървисез" ООД
"АТИА ПРИНТ" ООД
FLSMIDTH MILANO S.r.l
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 015 905 BGN
Общ бюджет: 1 307 031 BGN
БФП: 718 867 BGN
Общо изплатени средства: 718 867 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 718 867 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 718 867 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
718 867 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 611 037 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 611 037 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
611 037 BGN
В т.ч. Национално финансиране 107 830 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 107 830 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
107 830 BGN
Финансиране от бенефициента 831 195 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Сформиран екип на проекта.
Индикатор 9 Тръжно досие и цялостна документация свързана с избора на изпълнител на доставката.
Индикатор 10 Въведени нови технологии/продукти за последните
Индикатор 11 Въведена в експлоатация автоматична лентова система за непрекъснато филтруване под вакуум
Индикатор 12 Успешно реализиран проекта
Индикатор 13 Обозначителни лепенки (плакети)
Индикатор 14 Изготвен финален отчет


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз